+48 607395658 | +48 607631195

Regulamin

Regulamin pobytu w Apartamentach JANTAR


1. Doba rozpoczyna się o godzinie 14.00 i kończy się o godzinie 10:00.
2. Najemca zobowiązany jest przyjąć mieszkanie i po zakończeniu zdać je w stanie, w jakim przyjął.
3. Najemca zobowiązany jest w ciągu 24h od chwili przybycia do mieszkania przedstawić wynajmującemu dowód osobisty lub inny dokument w celu zameldowania, opłacić pobyt w mieszkaniu oraz uiścić dzienną opłatę miejscową uchwaloną przez Radę Miejską w Szklarskiej Porębie.
4. Opóźnione  przybycie najmecy i wcześniejsze opuszczenie mieszkania nie daje podstawy do przedłużenia pobytu ani też do żądania zwrotu równowartości niewykorzystanych świadczeń.
5. Najemca odpowiada materialnie za szkody spowodowane przez siebie i swoje małoletnie dzieci w apartamencie i jest zobowiązany do pokrycia strat z tego tytułu na miejscu wyrządzenia szkody.
6. Wynajmujący nie ubezpiecza bagażu ani rzeczy osobistych wczasowicza na czas trwania podróży i pobytu oraz nie ponosi odpowiedzialności za ich kradzieże, zaginięcie lub zniszczenie.
7. Utrzymanie czystości w apartamentach należy do najemcy.
8. Prosimy o nieużywanie w apartamentach dodatkowych urządzeń elektrycznych i gazowych poza tymi, które stanowią stałe wyposażenie lokalu.
10. Prosimy o niepalenie papierosów w apartamentach.
11. Przebywanie osób nie będących Gośćmi w apartamentach JANTAR po godzinie 22:00 jest zabronione.